Personvern

Vi anerkjenner viktigheten av å beskytte personvernet til personlig informasjon. Vi har etablert retningslinjer og rimelige sikkerhetstiltak for å beskytte informasjon som du oppgir. Når du registrerer en konto hos oss, samtykker du til denne prosessen og innsendte personopplysninger i samsvar med disse retningslinjene for personvern.

Denne personvernserklæringen gjelder alle vernede personlig informasjon samles inn, vedlikeholdes og brukes av oss.

Hvilken informasjon vi samler

Vi samler inn personopplysninger fra besøkende som registrerer sin informasjon (navn, kjønn, adresse, telefonnummer (s), e-post, osv.) for å opprette en konto.

Hvordan vi bruker informasjonen du gir

Hvis du gir oss din personlige informasjon, så med ditt samtykke, vil vi bruke denne informasjonen til å holde deg informert om våre spesielle hendelser eller kampanjer, og / eller behandle den rekkefølgen du kan plassere. Ellers kan vi bruke informasjon du gir oss bare en anmeldelse av våre resultater og å forbedre våre tjenester til deg, eller for å kommunisere med deg om din bestilling.

Vi dele informasjonen med andre

Vi vil aldri selge, leie ut eller avsløre våre kunders navn, adresser, e-postadresser eller annen personlig informasjon til noen annen enhet. Med mindre vi er pålagt å gjøre det ved lov eller i forbindelse med et søksmål eller rettslige prosesser.
Tilbake